چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا هر جا سفر ک ...

چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا هر جا سفر ک ...
امام رضا علیه السلام

چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا
هر جا سفر کنم دلم اینجاست یا رضا

در پرتو کرامت خورشید زیستم
روزی که نیستم به کنار تو نیستم

امام_رضا_ع

تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 23

چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا هر جا سفر کنم دلم اینجاست یا رضا در پرتو کرامت خورشید زیستم روزی که نیستم به کنار تو نیستم امام_رضا_ع